Stichting FC Utrecht Maatschappelijk

De maatschappelijke activiteiten van FC Utrecht richten zich op eigen medewerkers, supporters en inwoners van de provincie Utrecht. FC Utrecht heeft een verbindende, enthousiasmerende en inspirerende rol. De Stichting FC Utrecht Maatschappelijk controleert en evalueert de maatschappelijke activiteiten van FC Utrecht en worden hierbij ondersteunt door de Maatschappelijk Adviesraad.
 
De Stichting FC Utrecht Maatschappelijk stelt financiën beschikbaar voor de maatschappelijke doelstellingen van de club. De Stichting wordt financieel ondersteunt door commerciële organisaties, donaties, giften en fondsen.
 
FC Utrecht Maatschappelijk heeft een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) status. Donateurs van een ANBI mogen hun giften aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting. De Stichting betaalt geen erfbelasting of schenkbelasting voor erfenissen en schenkingen die gebruikt worden voor het algemeen belang.
 
Het Stichtingsbestuur van FC Utrecht Maatschappelijk bestaat uit:
 
Voorzitter: Annemarie Kaemingk
Secretaris: Jacques van Ek
Penningmeester: Arie Brienen
 
Zij voeren hun taken onbezoldigd uit. Voor informatie of vragen over Stichting FC Utrecht Maatschappelijk, kunt u contact opnemen met:
 
Mail:
Telefoon: 030 888 55 00
 

Hoofdsponsor

2016 Logo ZvdZ RGB

Connectiviteitspartner

tele2

Official partners

Centralpoint hummel_Sport_Logo_Black_horizontal logo_H&H_2_wit Amstel website

FOX_Sports_CMYK_FC[1][1] vriendenloterij 2016_OFM_Logo_NewSlogan_zwart

Digital partner

tres