Veilig sportklimaat

FC Utrecht heeft haar focus op een veilig sport- en werkklimaat. Presteren op het hoogste niveau lukt alleen met het creëren van goede randvoorwaarden.

Een van deze randvoorwaarden is een veilig sport- en werkklimaat faciliteren met waarden en normen die bij onze club passen. Zo wordt grensoverschrijdend gedrag niet getolereerd. Onder grensoverschrijdend gedrag verstaan wij pesten, seksuele intimidatie, agressie, geweld en discriminatie.

Voor een ieder die onderdeel is van onze club in welke vorm dan ook; als medewerker, vrijwilliger, stagiair of voetballer, is het van belang dat je je bewust bent van deze randvoorwaarden en hier ook naar handelt.

Mocht zich toch een situatie voordoen die niet past bij het veilige sport- en werkklimaat dan is het mogelijk om hier een melding of een klacht over in te dienen.

Vertrouwenscontactpersonen

Binnen FC Utrecht is het mogelijk om een melding of klacht bij één van onze vertrouwenscontactpersonen in te dienen. De vertrouwenscontactpersoon is het eerste aanspreekpunt en is aanspreekbaar voor sporters, ouders, medewerkers, vrijwilligers en directie. Berichten die geen betrekking hebben op de vertrouwenscontactpersoon worden niet in behandeling genomen en direct verwijderd. Ook is het mogelijk om te chatten met Centrum Veilige Sport Nederland.

Contact met vertrouwenscontactpersoon

Niek van der Burg
vcp.niek@fcutrecht.nl

Sabine Bleijenberg
vcp.sabine@fcutrecht.nl