FC Utrecht Fonds ondersteunt Stichting Voedselbank Utrecht

25 april 2024

Bijdrage van 1.970 euro beschikbaar gesteld voor nieuw initiatief.

Het FC Utrecht Fonds streeft ernaar, in samenwerking met Unibet, projecten te ondersteunen die de lokale gemeenschap in de regio Utrecht ten goede komen. Deze maand (april) heeft het FC Utrecht Fonds een cheque overhandigd aan de Voedselbank Utrecht.

Stichting Voedselbank Utrecht (SVU) richt zich specifiek op mensen die op of rond het sociaal minimum leven en in financiƫle nood verkeren. Hun wijkgerichte aanpak strekt zich uit over acht plekken in de stad. Er werken in totaal ongeveer 175 vrijwilligers voor SVU, deels op de uitgiftepunten maar ook op het centraal magazijn. De Voedselbank verstrekt voedsel aan zo'n 600 huishoudens in Utrecht, die het hard nodig hebben.

Een van de pijlers van de Voedselbank Utrecht is de strijd tegen voedselverspilling. Ze zetten zich in om overtollig voedsel te redden en te herverdelen naar degenen die dit het hardst nodig hebben. Hierbij willen ze niet alleen de impact van voedselverspilling verminderen, maar ook de solidariteit en zorg voor elkaar benadrukken.

FC Utrecht steunt de Voedselbank Utrecht vanwege hun sterke inzet voor het welzijn van de lokale gemeenschap, waarbij zij zich richten op het helpen van mensen die het nodig hebben. Deze ondersteuning van de Voedselbank Utrecht sluit naadloos aan bij de missie van het FC Utrecht Fonds, dat streeft naar het bevorderen van sociale cohesie en het versterken van de banden tussen mensen.

Met een maandelijkse toewijzing van 1.970 euro worden initiatieven gesteund die sociale cohesie bevorderen en mensen verbinden. In maart steunde FC Utrecht het initiatief van de Wensambulance Utrecht. Wil jij een aanvraag doen voor de maand mei? Dat kan HIER.