WerkFIT: in beweging naar werk

U4U geeft mensen met een overbrugbare afstand tot de arbeidsmarkt een kans om te re-integreren naar een betaalde baan. Door de combinatie van coaching en sport in Stadion Galgenwaard worden de deelnemers in groepsverband geactiveerd om duurzaam aan het werk te gaan.

In beweging naar Werk - WerkFit

In beweging naar werk is opgezet voor medewerkers van diverse bedrijven dit in een 2de spoortraject zitten, met als doel mensen die langdurig in verzuim zitten weer duurzaam naar een passende baan te begeleiden. De deelnemers gaan zes maanden in een groep worden begeleid door een ervaren loopbaancoach. Daarnaast zal FC Utrecht met de deelnemers gaan bewegen onder begeleiding van een ervaren sportcoach, waarmee de club hen niet enkel fysiek, maar ook mentaal fit zal maken. Het is bewezen dat sport en bewegen een positieve invloed hebben op de gezondheid, fitheid en mentale gesteldheid. FC Utrecht is ervan overtuigd dat dit bij zal dragen aan de route naar de beste versie van jezelf.

In beweging naar Werk - 2e spoortraject

FC Utrecht helpt medewerkers van het Antonius Ziekenhuis voor wie langdurig in het verzuim zitten weer duurzaam naar het vinden van een passende baan.
De deelnemers worden zes maanden in stadion Galgenwaard als groep begeleid door een ervaren loopbaancoach. Schouder aan schouder zetten beide organisaties zich vanuit eigen kracht in, om medewerkers in de zorg duurzaam inzetbaar te houden. De deelnemers worden onder andere ondersteund bij het ontwikkelen van vaardigheden die zij nodig hebben om te re-integreren in een (andere) werkomgeving en andere vaardigheden. Daarnaast zal FC Utrecht met de deelnemers gaan bewegen onder begeleiding van een ervaren sportcoach, waarmee de club hen niet enkel fysiek, maar ook mentaal fit zal maken.

Deze 2e Spoor-pilot is opgezet voor het Antonius Ziekenhuis, maar zal bij deze succesvolle afronding ook uitrollen voor andere werkgevers. Wilt u hier meer informatie over, neem dan via bovenstaande button contact op met FC Utrecht U4U. Of wilt u meer weten over dit traject, klik dan hier voor meer informatie.

FC Utrecht Inside

FC Utrecht Inside en PI Nieuwegein bieden gezamenlijk een 8- tot 10-weken durend re-integratietraject aan. Deelnemers krijgen voetbaltraining van een FC Utrecht-trainer, nemen deel aan workshops en groepsgesprekken, en leren over de gevolgen van detentie en het voorkomen van terugval. Tijdens workshops gaan deelnemers aan de slag met sollicitatievaardigheden, werknemersvaardigheden en komt een ex-gedetineerde zijn succesverhaal vertellen. Het programma richt zich op kernwaarden zoals trots, prestatie, maatschappelijk engagement en strijdlust. FC Utrecht zet daarnaast ook haar zakelijke netwerk in om deelnemers te koppelen aan werkgevers of andere re-integratiemogelijkheden middels trajecten bij U4U. Wilt u meer informatie over het FC Utrecht Inside traject, klik dan hier voor meer informatie.

Inclusie coalitie

FC Utrecht, UW, de Gemeente Utrecht, een grote groep Utrechtse (sociale) ondernemers en opleiders, verenigd in de Utrechtse Inclusie Coalitie, slaan de handen ineen. Dit om zoveel mogelijk Utrechters die nog langs de kant staan, aan een passende baan of opleiding te helpen. Deze groep gaat zes tot acht weken aan de slag bij FC Utrecht, waarin de club hen verschillende soorten werkzaamheden aanbiedt waarmee deelnemers kunnen kennismaken, van horeca tot onderhoud in het stadion en op Sportcomplex Zoudenbalch, van schoonmaak tot werk in de fanshop. Het programma is gericht op het ontdekken waar deelnemers goed in zijn, wat zij leuk vinden en waar kansen voor verdere ontwikkeling liggen. Na deze periode kan beter worden vastgesteld waar een persoon naar toe wil, wat hij of zij wil gaan doen in de toekomst en waar we deze persoon dan het beste kunnen plaatsen. Wilt u meer weten over de Inclusie Coalitie, klik dan hier voor meer informatie.