Activiteiten in het Stadion

Wij willen dat het bezoeken van wedstrijden in stadion Galgenwaard voor iedereen toegankelijk is. Het bezoeken van een wedstrijd moet voor iedereen een beleving zijn. Daarom vinden er in en om het stadion rond de wedstrijden talloze maatschappelijke activiteiten plaats. Een aantal daarvan zijn structureel, zoals de Charitybox, de blinden- en rolstoeltribune. Tenslotte vinden er diverse bijeenkomsten plaats over maatschappelijke thema’s en zijn er specifieke activiteiten voor bepaalde doelgroepen.

CHARITYBOX

De Charitybox wordt elke thuiswedstrijd door FC Utrecht ter beschikking gesteld aan supporters die om uiteenlopende redenen een steuntje in de rug kunnen gebruiken. De Charitybox van Stadion Galgenwaard biedt elke thuiswedstrijd plaats aan twaalf supporters. Ken je iemand die het verdient om een thuis wedstrijd op een bijzondere manier mee te maken? Vul hier het aanmeldformulier in.

FANCOACH

In samenwerking met het jongerenwerk Utrecht gaat FC Utrecht de wijken in. Stichting JoU en FC Utrecht werken met behulp van een fancoach actief met jeugdige supporters binnen en buiten het stadion en in de wijken. Vanuit het contact wat de fancoach opbouwt worden eventuele begeleidingstrajecten opgezet.

BIJZONDERE VERZOEKEN

FC Utrecht krijgt regelmatig verzoeken voor wensen, activiteiten en evenementen, maar kan niet elk verzoek honoreren. FC Utrecht zet zich in voor gezondheid onder jeugd (4 -12 jaar) en eenzaamheidbestrijding onder ouderen.

FC Utrecht verleent graag zijn medewerking als aan de volgende voorwaarden voldaan wordt:

 • Het verzoek komt vanuit en/of is voor de provincie Utrecht.
 • Het verzoek richt zich op stimulering van gezondheid onder jeugd OF het bestrijden van eenzaamheid onder ouderen.
 • Het verzoek komt vanuit een aangesloten voetbalvereniging (RAC).
 • Verzoeken worden onderbouwd en via onderstaand contactformulier ingediend.
 • Verzoeken binnen een haalbaar tijdstermijn gerealiseerd kan worden.

Verzoeken voor sponsoring van een goed doel of kleding hanteren wij de volgende voorwaarden:

 • Landelijk en internationaal wordt er door FC Utrecht uitsluitend samengewerkt met de volgende goede doelen:
  • Het Nationaal Ouderenfonds
  • Wilhelmina Kinderziekenhuis
  • Tamale Utrecht Football Academy
  • Mihai Nesu Foundation.
 • FC Utrecht schenkt de gebruikte kleding aan de Tamale Utrecht Football Academy.

DIEN HIER JE VERZOEK IN