FC Utrecht Fonds ondersteunt onderzoek Vrienden UMC Utrecht en WKZ

30 mei 2024

Utrechtse FC ondersteunt nieuw initiatief: onderzoek naar Spontane Coronair Arterie Dissectie (SCAD)

Het FC Utrecht Fonds streeft ernaar, in samenwerking met Unibet, projecten te ondersteunen die de lokale gemeenschap in de regio Utrecht ten goede komen. Deze maand (mei) heeft het FC Utrecht Fonds een cheque overhandigd aan het team van Prof. dr. ir. Hester den Ruijter van het UMC Utrecht en aan  Vrienden UMC Utrecht en WKZ voor onderzoek naar SCAD. 

SCAD is de oorzaak van een hartinfarct. Bij SCAD ontstaat ongemerkt een scheuring tussen weefsellagen in een kransslagader, wat bloed tussen de lagen kan veroorzaken. Dit verschilt van een klassieke hartinfarct, waarbij een beschadiging van een 'vervette' vaatwand de oorzaak is. Het is een zeldzame aandoening, waardoor er weinig onderzoek naar gedaan is.  

Het valt op dat 90% van alle patiënten met SCAD vrouwen zijn, die dit op jonge leeftijd doormaken. Waarom het jonge, voorheen gezonde, vrouwen treft, ook tijdens de zwangerschap is onbekend. De wetenschappelijke studies in de cardiologie hebben zich grotendeels op data van mannen gericht waardoor we bij bijvoorbeeld de aandoening SCAD-kennis tekort komen.

Hester den Ruijter haar team in het UMC Utrecht richt zich specifiek op vrouwen met hartproblemen. “Om vrouwen met hart- en vaatziekten optimaal te behandelen, is specifiek onderzoek en aandacht naar vrouwen hard nodig”, aldus arts-onderzoeker Anne-Mar van Ommen uit het UMC Utrecht team 

Daarom bundelden FC Utrecht en UMC Utrecht voor de derde keer de krachten middels de campagne 'Draag die Band!' om bewustzijn te creëren over het belang van het meten van je bloeddruk. Dit jaar was de campagne, die op 1 mei in Stadion Galgenwaard met een evenement is afgetrapt, gericht op de hartgezondheid van vrouwen.  

FC Utrecht steunt het onderzoek naar het vrouwenhart vanwege hun toewijding aan het welzijn van de gemeenschap en hun streven naar een gezondere toekomst. Door het SCAD onderzoek te steunen, erkent de club het belang van specifieke aandacht voor de gezondheid van vrouwen, vooral gezien de statistieken die aangeven dat er meer vrouwen dan mannen in Utrecht wonen. Het initiatief onderstreept de inzet van FC Utrecht voor het bevorderen van vitaliteit en fitheid in de regio en benadrukt het belang van gezondheidsonderzoek voor vrouwen. 

Met een maandelijkse toewijzing van 1.970 euro worden initiatieven gesteund die sociale cohesie bevorderen en mensen verbinden. In april steunde FC Utrecht het initiatief van de Voedselbank Utrecht. Wil jij een aanvraag doen voor de maand juni? Dat kan HIER.