Mentale begeleiding

Mentale training en begeleiding is inmiddels een veelvuldig gebruikte vorm van coaching in de (top)sport. FC Utrecht ziet dit meer en meer als een vast onderdeel van de training om tot topprestaties te komen, net zoals conditie, kracht, techniek en tactiek. FC Utrecht wil niet langer meer wachten tot iemand een mentaal probleem heeft, alvorens hulp te zoeken. Ze streeft met name naar preventie op dit onderdeel van ontwikkeling. Daarnaast is FC Utrecht ook van mening dat mentale begeleiding kan bijdragen in een effectief herstelproces, tijdens het revalidatieproces en ook in het voorkomen van blessures.

FC Utrecht werkt hierin samen met 'De Talentenacademie' omdat door mentale training en begeleiding spelers en coaches zich nog beter kunnen concentreren, nog beter kunnen dealen met druk en tegenslag, nog meer zelfvertrouwen kunnen krijgen, bewegingen en acties nog beter kunnen uitvoeren en als team nog beter kunnen samenwerken. Kortom: FC Utrecht wil graag gebruikmaken van mentale begeleiding zodat haar spelers nog beter gaan presteren.

Visie Mentale Ondersteuning
Bovenstaande visie wordt door heel FC Utrecht ondersteund en doorgevoerd in de hele opleiding, zodat iedereen werkzaam onder de vlag van FC Utrecht mentaal vanuit dezelfde visie opereert en dus dezelfde taal spreekt.

Doorlopen mentale leerlijn:
Vanuit deze gedeelde visie is een doorlopende mentale leerlijn voor talentvolle spelers ontwikkeld. Op die manier wordt er niet meer gewacht tot er problemen ontstaan bij spelers en dan pas mentale begeleiding aangereikt (reactief), maar worden spelers bij FC Utrecht dusdanig mentaal opgeleid dat ze beter gaan presteren en zelf met eventuele tegenslag kunnen dealen (pro-actief).

Deze doorlopende mentale leerlijn is gebaseerd op competenties:
-Generieke competenties (lifestyle)
-Sportspecifieke competenties
-Leeftijdsgerelateerde (neuro psychologische) competenties. 

Hoofdsponsor

2016 Logo ZvdZ RGB

Connectiviteitspartner

tele2

Official partners

HiKOKI-Logo-sponsor hummel_Sport_Logo_Black_horizontal logo_H&H_2_wit Amstel website

FOX_SPORTS_NL_LOGO_BLUE_RGB vriendenloterij 2016_OFM_Logo_NewSlogan_zwart

Digital partner

tres