FCUTRECHT.NL is onderdeel van FC Utrecht BV

Gebruik van de website

fcutrecht.nl is de officiĆ«le website van FC Utrecht BV. De informatie op fcutrecht.nl is bedoeld voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik.

FC Utrecht BV spant zich in om de informatie die zij aanbiedt op deze site zo volledig en nauwkeurig mogelijk te laten zijn, maar geeft hiervoor geen garanties.

Intellectueel eigendomsrecht

Alle intellectuele eigendomsrechten, waaronder maar niet beperkt tot het auteursrecht, op en verband houdende met de informatie op fcutrecht.nl komen toe aan FC Utrecht BV. Het is niet toegestaan afbeeldingen, berichten en/of andere informatie van de website over te nemen, te (her)publiceren, openbaar te maken, te verveelvoudigen en/of distribueren zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van FC Utrecht BV.

FC Utrecht BV spant zich in om de informatie die zij aanbiedt op deze site zo volledig en nauwkeurig mogelijk te laten zijn, maar geeft hiervoor geen garanties.

Uitsluiting van aansprakelijkheid

FC Utrecht BV aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade ontstaan door het gebruik of onvolledigheid van, of informatie aangeboden door, fcutrecht.nl op welke manier dan ook.

Wijzigingen

FC Utrecht BV behoudt zich het recht voor om de informatie op deze website (inclusief de tekst van deze disclaimer) te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling om deze disclaimer geregeld te raadplegen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte geraakt.

Toepasselijk recht

Op deze disclaimer is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen zullen worden onderworpen aan de bevoegde rechter in Nederland.

Privacy

De door fcutrecht.nl verzamelde gebruikersgegevens worden volgens de door FC Utrecht BV gepubliceerde Privacy Verklaring behandeld.


FC Utrecht BV

Postbus 85159

3508 AD Utrecht (NL)

T +31 (0)30 888 55 00

www.fcutrecht.nl

NL41 ABNA 0819 8317 94

KvK Utrecht 41179006

BTW-nummer FC Utrecht BV: NL002881871B01