FC Utrecht U4U-werkzaal geopend in PI Nieuwegein

17 januari 2024

Penitentiaire Inrichting voorzien van unieke nieuwe ruimte.

In de Penitentiaire Inrichting Nieuwegein is op dinsdag 16 januari officieel de FC Utrecht U4U-werkzaal geopend. Deze werkzaal, voorzien van levensgrote FC Utrecht- en U4U-logo’s van de Utrechtse graffitikunstenaar Mark ‘Airbrush’ Beerepoot, is onderdeel van het al enige tijd bestaande re-integratieprogramma FC Utrecht Inside.

In dit traject worden gedetineerden met uiteenlopende (sport)activiteiten ondersteund in het voorbereiden op hun terugkeer in de maatschappij. “De pilot voor dit traject hebben we afgelopen jaar succesvol afgesloten en binnenkort starten we weer met een nieuwe groep”, zegt Sanne Pater, Relatiemanager van U4U.

Met de werkzaal gaan FC Utrecht/U4U en de PI weer een stap verder in het ondersteunen van gedetineerden bij hun re-integratie. “Naast het reguliere programma FC Utrecht Inside is er nu dus de FC Utrecht werkzaal, die je echt wel uniek mag noemen”, aldus Pater. “Doel is om gedetineerden hier de kans te bieden om waardevolle werkervaring op te doen, wat zal bijdragen aan een succesvolle terugkeer in de maatschappij, positieve impact te maken én tegelijkertijd bedrijven te koppelen aan een pool van potentiële werknemers. Een win-win-opzet dus.”  

‘Gevarieerd en zinvol werk’
In de werkzaal zijn zo’n twaalf gedetineerden onder leiding van een werkmeester actief met uiteenlopende werkzaamheden. “Zo zijn ze vandaag bezig met het samenstellen van pakketten voor een leasemaatschappij die de toekomstige gebruikers van de auto’s bij hun wagens krijgen”, licht Linda, plaatsvervangend hoofd arbeid bij de PI, toe. “In zo’n pakket moet een gevarendriehoek zitten, een lamp, een noodkaart, een hesje enzovoort. Ontbreekt er iets, dan kan de autorijder in de problemen komen en krijgen wij de klacht hier. Het is dus precisiewerk, dat geconcentreerd en in teamverband moet worden uitgevoerd.” De werkzaamheden zijn niet altijd hetzelfde. “Nee”, zegt Linda, “we zorgen voor afwisseling. Door gevarieerd en zinvol werk aan te bieden blijven de mannen gemotiveerd en houden ze er plezier in, wij zijn blij met de uitbreiding van de samenwerking met FC Utrecht.”

Renewi eerste Partner
Het is de bedoeling van de samenwerking met FC Utrecht U4U om de kracht van het logo te benutten en de variëteit nog groter te maken, door bedrijven uit het netwerk van FC Utrecht (onder meer leden van de Business Club) aan de nieuwe werkzaal te koppelen. “We denken aan partners die werk kunnen aanbieden of expertise kunnen delen”, legt ze uit. “Van lokale bedrijven tot grotere organisaties die hun sociaal-maatschappelijke betrokkenheid tonen door bij te dragen aan de re-integratie van gedetineerden.” De eerste Partner van FC Utrecht die via de FC-werkzaal binnen de muren van de PI Nieuwegein werkgelegenheid aanbiedt, is Renewi, vooraanstaand bedrijf op het gebied van afvalinzameling en recycling.

‘Social return’
“We laten hier medische afvalvaten bestickeren, maar ook vaten en jerrycans bestemd voor bijvoorbeeld zuren, logen of labafval”, zegt Ronald Katoen, bij Renewi supervisor small and medium enterprises. “Dat klinkt misschien simpel, maar dat bestickeren vereist grote zorgvuldigheid. Het gaat namelijk om gevaarlijke stoffen en onder meer op het gebied van giftigheid, brandbaarheid en infectiegevaar heb je diverse klassen. Het werk moet dus goed gebeuren en daarin hebben we hier alle vertrouwen.” Bovendien, stelt Katoen, wil Renewi ook in Utrecht bewust bijdragen aan social return. “Dat doen we door de gedetineerden hier een zinvolle dagbesteding aan te bieden en ze zo te helpen bij het terugkeren in de maatschappij.”

‘Helpt ons echt’
De bij de opening aanwezige gedetineerden reageerden enthousiast. “Ik vind het mooi dat FC Utrecht dergelijke initiatieven onderneemt”, zei één van hen. “Deze aanpak helpt ons echt bij het re-integreren. De eerdere voetbalactiviteiten hier met de FC waren ook leuk, maar wat er nu is bijgekomen, is echt een mooie aanvulling. Het is natuurlijk afwachten hoe het in de praktijk zal uitwerken, maar het ziet er goed uit.”  

Oproep
FC Utrecht U4U roept bedrijven op om deel te nemen aan dit baanbrekende initiatief en samen het verschil te maken. Door werkgelegenheid aan te bieden aan gedetineerden kunnen bedrijven een cruciale rol spelen in het creëren van een positieve impact op individuele levens en de samenleving als geheel. Benieuwd naar de voordelen of mogelijkheden voor uw bedrijf? Bedrijven die geïnteresseerd zijn om als partner deel te nemen aan dit project worden uitgenodigd om contact op te nemen met U4U via
s.pater@fcutrecht.nl