FC Utrecht neemt deel aan KNVB-pilot Duaal Ontwikkelen

07 februari 2024

Utrechtse FC verkent mogelijkheden tot uitbreiding opleidingsprogramma.

FC Utrecht is één van de vier clubs die meedoet aan een door de KNVB georganiseerde pilot die zich richt op duale ontwikkeling. Daarbij staat centraal dat voetballers zich ook buiten het veld moeten kunnen ontplooien.

Een goede ontwikkeling op school of de arbeidsmarkt versterkt de sportprestatie. En andersom. De KNVB is een pilotproject gestart bij vier bvo's om de kennis over Duaal Ontwikkelen te vergroten en de clubs handvaten te bieden om te komen tot een duidelijke visie en duurzame Duaal Ontwikkelprogramma's. Zodat sporters vaardigheden ontwikkelen om topsport succesvol te combineren met een duale carrière.

Door het monitoren van duale carrières in het voetbal wil de KNVB nieuwe ervaringen en inzichten opdoen om deze carrières in de toekomst optimaal te kunnen begeleiden. Dat allemaal via een geïntegreerde aanpak bij zowel jongens en meisjes als mannen en vrouwen. Uit de pilot zal ook een aantal optimale werkmethoden en rolmodellen naar voren komen die de clubs verder kunnen helpen bij het opzetten van hun programma's.

“Het is een goede zaak dat we meer en meer oog hebben voor de ontwikkeling van jonge mensen, die verder gaat dan het voetbalveld alleen”, zegt Directeur Voetbalontwikkeling Lennard van Ruiven van de KNVB. “Binnen de KNVB steken we daar veel tijd en energie in. Juist daarom is het fijn hierin samen op te trekken met clubs, want natuurlijk vindt de uitwerking van de ideeën juist daar plaats. Ik hoop dan ook dat deze pilot een nieuwe impuls is voor het project en in de toekomst nog meer clubs enthousiast maakt.”

De pilot begint de komende maanden met een uitgebreide Club Scan met zelfevaluaties, interviews en focusgroepen met betrokkenen in en rondom de club. Deze Club Scan is de basis voor het adviseren en ondersteunen van de clubs op dit thema en het invulling geven aan de verschillende pilotprogramma’s voor het seizoen 2024/’25.

De pilot is door de KNVB opgezet na een viertal focusgroepen met onder andere (oud-) spelers (m/v), stakeholders van clubs, experts en betrokkenen uit het onderwijs. Ook heeft er een verkenning plaats gevonden met stafleden van BVO’s. Na deze verkenning hebben naast FC Utrecht ook Sparta Rotterdam, SC Cambuur en FC Emmen aangegeven in 2024 en 2025 graag mee te willen doen aan deze pilot.

Hoofd Jeugdopleiding Robin Pronk van FC Utrecht over de deelname aan de pilot: “Bij FC Utrecht leiden we al geruime tijd op volgens het idee dat niet alleen de prestaties op het voetbalveld belangrijk zijn, maar dat er ook ruimschoots aandacht moet zijn voor de ontwikkeling van talenten buiten de lijnen. We zijn enthousiast over de pilot Duale Ontwikkeling van de KNVB en hopen dat onze deelname niet alleen voor de KNVB tot nieuwe en waardevolle inzichten zal leiden, maar dat wij er zelf ook de vruchten van kunnen plukken en ons opleidingsaanbod aan de hand hiervan nog verder kunnen verfijnen en verbeteren.”