FC Utrecht en PI Nieuwegein organiseren FC Utrecht Inside

16 februari 2024

Eredivisionist en penitentiaire inrichting stellen inspirerend re-integratietraject samen.

Gedetineerden krijgen bij Penitentiaire Inrichting Nieuwegein vanaf nu de kans deel te nemen aan FC Utrecht Inside. Dat is een twaalf weken durend traject, dat zich richt op het ondersteunen van gedetineerden bij hun re-integratie en het succesvol herbetreden van de arbeidsmarkt na detentie. Na een succesvolle pilot wordt het traject nu voor de tweede keer opgestart.

Wekelijkse sportactiviteiten, zoals voetbaltrainingen en -wedstrijden, maken deel uit van het FC Utrecht Inside-traject. Deze activiteiten bevorderen niet alleen de fysieke fitheid van de deelnemers, maar stimuleren ook het werken in teamverband, het tonen en ontwikkelen van weerbaarheid en leiderschap. Daarnaast worden workshops aangeboden die gericht zijn op het vergroten van vaardigheden die van pas kunnen komen bij het vinden van werk en het opbouwen van een nieuw leven na detentie. In dat kader maken ook sollicitatietrainingen deel uit van het traject.

De koppeling met toekomstige werkgevers komt tot stand door de samenwerking met USG Restart, een organisatie die mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt helpt bij het vinden van een baan. Dat sluit naadloos aan bij het doel van FC Utrecht Inside: het helpen van gedetineerden bij het ontwikkelen van hun arbeidsvaardigheden, hun zelfvertrouwen vergroten en de kans op succesvolle re-integratie te laten toenemen.

Het slotstuk van FC Utrecht Inside is steevast een voetbalwedstrijd, waarbij gedetineerden het in Penitentiaire Inrichting Nieuwegein opnemen tegen het bedrijfsleven. Tijdens en rondom deze wedstrijd krijgen de deelnemende bedrijven de kans om kennis te maken met nieuw arbeidspotentieel: het is een sportieve en laagdrempelige manier van netwerken.

“Wij zijn ervan overtuigd dat we, door middel van het samen met de PI Nieuwegein en de gemeente Utrecht georganiseerde FC Utrecht Inside, een wezenlijke bijdrage leveren aan een positieve verandering in het leven van (ex-)gedetineerden en aan de samenleving als geheel”, zegt Algemeen Directeur Thijs van Es van FC Utrecht.