'De echte sterren kijken vanuit de hemel op ons neer'

03 juli 2023

FC Utrecht sluit 2022/2023 af met bijzondere Herdenkingsdienst.

FC Utrecht stond, inmiddels traditiegetrouw, tijdens de laatste dag van het seizoen stil op een ieder die de club een warm hart toedroeg, maar de voorbije jaargang helaas niet meer (volledig) heeft kunnen meemaken. Ontroerende toespraken en optredens vanuit het hart maakten van de vierde editie van de FC Utrecht Herdenkingsdienst op Gedenkpark Daelwijck een heel bijzondere.

Een mooie uitvoering van Jörgen Versteeg op de piano, waarin het Adele-nummer ‘Go easy on me’ soepel overgaat op de klassieker ‘Have a little faith in me’ van John Hiatt, vormt de muzikale opening van de FC Utrecht Herdenkingsdienst, editie 2023. Op Gedenkpark Daelwijck neemt Jolanda Bazen, die samen met Versteeg het duo Luizter vormt, als eerste het woord. “Jullie zijn allemaal op jullie eigen manier verweven met FC Utrecht, en met deze plaats”, aldus Bazen.

Na een prachtig door Michael Oomen gezongen nummer houdt Remco Kraak een toespraak. “Welkom bij FC Utrecht”, zegt de supporter. “Waar de echte sterren niet op het veld staan, maar vanuit de hemel op ons neerkijken.” Een vurig betoog over de liefde voor de club en de liefde voor naasten, en hoe die twee elkaar zo vaak vinden.

John van den Boogaard, één van de OldStars van FC Utrecht, meldt zich vervolgens bij de microfoon. Hij staat stil bij het heengaan van Han, een OldStar van het eerste uur. “We zijn een goed mens en een sportman pur sang kwijt”, concludeert Van den Boogaard na een mooie karakterschets van de overleden OldStar.

Algemeen Directeur Thijs van Es van FC Utrecht is de volgende die het woord neemt. “FC Utrecht is een enorm verbond van mensen die met elkaar relaties hebben en met elkaar samenkomen en één grote community vormen”, aldus Van Es, die met de aanwezigen een verhaal deelt over zijn moeder. “Herdenken gaat niet alleen over het prijzen van de mensen die ons zijn ontvallen, maar het is ook een moment waarop je terug kunt kijken op wat de relatie met een persoon je wel niet heeft opgeleverd en hoe die je verder heeft gebracht.”

Van Es legt vervolgens, samen met de jeugdspelers Torben Bos en Olivier van Zijl, de onlangs bij de veldrenovatie uit Stadion Galgenwaard verwijderde middenstip bij de FC Utrecht Gedenkplek.

Vier kransen worden daarna, onder begeleiding van Luizter, bij diezelfde gedenkplek gelegd. Van den Boogaard en Ben van den Brink leggen de krans voor alle vrijwilligers die zich in het verleden voor de club hebben ingezet, maar er nu niet meer zijn. Mieke van der Kroon en Marijke Hobbij, namens Gedenkpark Daelwijck, voor alle Utrechters. Stef Snel en zijn dochter Bo, namens alle supporters, voor alle aanhangers van de Utrechtse FC die zijn overleden. En tot slot Van Es en Toby Rijk namens FC Utrecht voor alle personeelsleden die de club door de jaren heen zijn ontvallen.

Een mooie ceremonie wordt opgevolgd door een ontroerende vertolking van The Last Post door Wout Beekmans, waarna de aanwezigen twee minuten stilte in acht nemen om een ieder te herdenken die FC Utrecht in het verleden een warm hart toedroeg, maar er nu niet meer is.

Daarna speelt Versteeg het Coldplay-nummer ‘Everglow’ op zijn piano en leggen Utrecht Ultras een krans. Een laatste eerbetoon vormt vervolgens de afsluiting van de vierde FC Utrecht Herdenkingsdienst.

Dank gaat uit naar Smitjes Bloemenkiosk voor de bloemen, rozen en kransen. Naar Jolanda Bazen en Jörgen Versteeg van Luizter, naar kinderboekenschrijfster en spreker Saskia van den Brand voor haar tekstuele bijdrage, voor W3 Wijnen voor de presentjes voor de sprekers en artiesten en naar AVEX voor het verzorgen van het geluid.