Klankbordgroep heeft nieuwe voorzitter: Harry van Dam

09 februari 2023

“Liefde voor de club basis voor samenwerking’’

FC Utrecht’s Klankbordgroep heeft een nieuwe voorzitter: Harry van Dam. Hij is vanaf deze maand in die functie actief bij het overlegorgaan tussen het management van FC Utrecht en vertegenwoordigers van de diverse tribunes en geledingen.

De Klankbordgroep is in 2018 ontstaan, met als doel het aan elkaar verbinden van de verschillende tribunes en geledingen alsmede het vanuit de club met supporters klanken over de strategie, het beleid en andere actuele vraagstukken. De Klankbordgroep bewaakt de continuïteit en de clubcultuur en vervult een adviserende rol. Iedere tribune of geleding is vertegenwoordigd door een supporter of ambassadeur.

De Klankbordgroep bestaat op dit moment, naast voorzitter Harry van Dam, uit Eddy de Graaf, Teun den Hartog (voorzitter SupportersVereniging FC Utrecht), Erik van IJzendoorn, Evert Kas, Tycho Oostendorp (allen namens de Bunnikside), Eddy Overweg (namens de Noordtribune en de Vrienden van FC Utrecht), Alexander de Mol (Zuidtribune), Remco Kraak, Marcel van Wolferen (beiden namens de Zuidtribune), Corine Meisner, Mario Nelissen, Niels Nelissen (allen namens de Cityside) en voorzitter van True Support Christian van der Mark.

Voorzitter Van Dam (69) is communicatieadviseur en oud-journalist die bovendien jarenlang in diverse functies bij FC Utrecht was betrokken. Zo was hij perschef van de Utrechtse FC en als vrijwillig adviseur betrokken bij de maatschappelijke activiteiten die de club nu vanuit U4U onderneemt. Daarnaast is hij momenteel actief bij het OldStars-team van FC Utrecht. “Ik vind het een eer dat zowel de directie van FC Utrecht als de leden van de Klankbordgroep kennelijk in mij een geschikte voorzitter van het overleg zien”, aldus de geboren en getogen Utrechter. “Wij delen de liefde voor de club en wensen alleen maar dat het in alle opzichten goed gaat met FC Utrecht. Dat merkte ik direct bij de kennismaking met de leden van de Klankbordgroep”, zegt Van Dam. “Die liefde wordt de basis voor onze samenwerking, al ben ik wel een kritische voorzitter. Iedereen moet zich aan afspraken en toezeggingen houden en ook tussen onze tweemaandelijkse overleggen in zal ik als onafhankelijk voorzitter zorgvuldig monitoren of ze ook worden nagekomen.”

Contact opnemen met de Klankbordgroep kan via klankbordgroep@fcutrecht.nl.