FC Utrecht Next en UMC Utrecht samen voor gezondheid en vitaliteit

19 december 2023

Samenwerking gericht op onderzoek en innovatieve oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen.

Het UMC Utrecht en FC Utrecht Next slaan de handen ineen om gezamenlijk bij te dragen aan de bevordering van de gezondheid en vitaliteit in Utrecht. De samenwerking richt zich op onderzoek en innovatieve oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen. Hierbij staat de behoefte van de burger centraal.

Jaarlijks organiseert FC Utrecht Next samen met UMC Utrecht een preventieve campagne die gericht is op leefstijl en het voorkomen van hart- en vaatziekten. Deze aanpak past bij het UMC Utrecht en FC Utrecht, beide organisaties met een grote maatschappelijke betrokkenheid.

De 'Draag die Band' campagnes uit 2022 en 2023, zijn hiervan al een mooi voorbeeld. Door gebruik te maken van Living Labs binnen de FC Utrecht-community wordt ernaar gestreefd snel kennis te genereren en toegankelijk te maken. Er wordt daarbij nauw samengewerkt met kennis- en onderwijsinstellingen. Waar mogelijk zullen studenten worden ingezet voor ondersteuning bij onderzoek, innovatie en gezamenlijke activiteiten.

Arno Hoes, decaan en vicevoorzitter Raad van Bestuur van het UMC Utrecht: “Door de medische kennis van het UMC Utrecht te combineren met een uitgebreid gezamenlijk netwerk en de toegang tot een grote groep inwoners via FC Utrecht, kunnen we onze maatschappelijke impact vergroten en een betere bijdrage leveren aan de gezondheid en vitaliteit van de Utrechtse bevolking!"