FC Utrecht helpt gedetineerden met re-integratie

21 april 2023

Gemotiveerde en gescreende gedetineerden krijgen kans onder noemer 'FC Utrecht Inside'.

FC Utrecht is donderdag 20 april 2023 gestart met het verzorgen van (voetbal)trainingen binnen de muren van de penitentiaire inrichting (PI) Nieuwegein. De club doet dat om gedetineerden te helpen met hun re-integratie in de samenleving. Onder de noemer ‘FC Utrecht Inside’ krijgen gemotiveerde en gescreende gedetineerden de kans om succesvol te starten met re-integreren.

Gedurende een acht- tot tienweeks traject krijgen de deelnemers een keer per week voetbaltraining van een FC Utrecht-trainer. Naast deze voetbaltrainingen zullen er ook wekelijks workshops, een inspiratiesessie en ook groepsgesprekken worden georganiseerd. Samen met een ervaringsdeskundige wordt daarin gesproken over de gevolgen van detentie en hoe terugval in crimineel gedrag te voorkomen is. Tijdens workshops gaan deelnemers aan de slag met sollicitatievaardigheden, werknemersvaardigheden en komt een ex-gedetineerde zijn succesverhaal vertellen. Hierbij staan de (kern)waarden van FC Utrecht Inside te allen tijde centraal: Trots, Prestatief, Maatschappelijk, Strijdlustig, Respect, Discipline en Samenwerken.

"Het is een uitdaging om terug te keren naar de samenleving na zo'n lange tijd, maar met de hulp van dit project denk ik dat ik meer kans maak, daarom ga ik mijn best doen om het maximale eruit te halen.", geeft een deelnemer aan tijdens de kick-off.

Een belangrijk onderdeel van succesvol re-integreren is het vinden van een baan. Om dat te kunnen bereiken zet FC Utrecht haar zakelijke netwerk in. Via dit netwerk wordt per individu een match gezocht met een werkgever. Voor de één betekent dat, dat iemand nog een opleiding moet volgen, een ander kan direct aan het werk of er is een mogelijkheid tot een verlengd traject na detentie bij FC Utrecht U4U.

"We geloven dat iedereen een tweede kans verdient. Door te investeren in de toekomst van deze deelnemers investeren we in de toekomst van onze gemeenschap als geheel", vertelt Bram van der Ploeg, Projectcoördinator van FC Utrecht U4U. “Door middel van wekelijkse workshops, training en ondersteuning bieden we deelnemers de middelen om een nieuwe start te maken en hun potentieel te realiseren."

Als afsluiting van het project staat een voetbalwedstrijd tegen een bijzondere selectie van FC Utrecht U4U stakeholders en betrokken partners op het programma. Tijdens dit moment krijgen de deelnemers ook de kans om hun geleerde vaardigheden toe te passen in de praktijk, door met diverse aanwezigen te gaan netwerken. Wanneer de gevangenen met succes het traject van FC Utrecht Inside doorlopen, zijn ze beter voorbereid op hun re-integratieproces en worden ze geholpen in het vinden van werk via het netwerk van FC Utrecht.

FC Utrecht Inside is een initiatief van FC Utrecht, in samenwerking met de PI Nieuwegein en DJI.