FC Utrecht realiseert significante omzetstijging

24 november 2022

Utrechtse Eredivisionist presenteert financiële cijfers over het seizoen 2021/2022.

In het seizoen 2021/2022 heeft FC Utrecht een omzet gedraaid van 24,1 miljoen euro; een stijging van bijna 10 miljoen ten opzichte van de voorgaande jaargang en ook significant hoger dan in de seizoenen 2019/2020 en 2018/2019. Het resultaat uit de gewone bedrijfsvoering is 3,8 miljoen euro negatief en daarmee ook beduidend beter dan in het seizoen 2020/2021, toen het 5,7 miljoen negatief was. Dat alles blijkt uit de financiële jaarcijfers over de jaargang 2021/2022, die FC Utrecht heeft gepubliceerd.

FC Utrecht’s financiële doelstellingen van het seizoen 2021/2022 zijn niet gehaald, onder meer vanwege risicovermindering. Zo heeft de Utrechtse FC de beloofde branchespecifieke steun (naast NOW) in zijn geheel niet meegenomen in de resultaten en het risico bij een transfer van een speler naar een Russische club verminderd, door gelet op de huidige situatie in dat land de afkoopsom direct uit te laten betalen in ruil voor een verminderde opbrengst.

“We hebben een bewuste keuze gemaakt om het risico op twee gebieden in te perken. Dat heeft gevolgen voor de resultaten zoals ze nu gepresenteerd worden, maar zorgt er ook voor dat we niet tegen onverwachte tegenvallers aanlopen. Een grote meevaller was het feit dat we net als in de voorgaande seizoenen, in jaargang 2021/2022 grote steun ervaren van onze supporters, met name de Seizoenkaarthouders, de zakelijke partners, vrijwilligers en aandeelhouders”, zegt Edo Keuning, Financieel & Operationeel Directeur van FC Utrecht. “Mede dankzij het Sint Maartenpact is er geen verlies gemaakt op de Seizoenkaartverkoop. Het is prachtig om te zien hoe Utrechters zich met elkaar verbonden voelden en elkaar hielpen, zoals dat past bij de stad en de club.”

Keuning vervolgt: “Het feit dat we een significante omzetstijging hebben gerealiseerd, stemt tot tevredenheid. De komende jaren ligt de focus op het vasthouden aan de groeistrategie, het doorzetten van deze omzetgroei en het sportief resultaat.”

Lees HIER het volledige jaarverslag.