FC Utrecht gaat Partnership aan met FysioHolland Medicort

04 februari 2021

Jarenlange samenwerking wordt geïntensiveerd, workshops vanuit maatschappelijk oogpunt worden ontwikkeld.

De jarenlange samenwerking tussen FC Utrecht en FysioHolland Medicort wordt geïntensiveerd. FysioHolland Medicort, dat 10 fysieke locaties heeft in de regio Utrecht en 130 praktijken in Nederland, is vanaf nu Partner van de Eredivisieclub uit de Domstad. FC Utrecht en FysioHolland Medicort gaan samen onder meer online workshops ontwikkelen, met als doel het in beweging brengen en houden van mensen in de regio Utrecht.

Al jaren dragen de sportfysiotherapeuten van FysioHolland Medicort hun steentje bij aan de fitheid en ontwikkeling van de jeugdspelers van FC Utrecht. Als onderdeel van de samenwerking focussen Roy Schaaij, Calvin Hendrikx en Iris Bousema zich dit seizoen op het leveren van de best mogelijke fysiotherapeutische zorg aan de jeugdspelers van FC Utrecht.

Daarnaast trekken FC Utrecht en FysioHolland Medicort gezamenlijk op bij het ontwikkelen van een serie online workshops. Het doel daarvan is het in beweging brengen en houden van mensen in de regio Utrecht. Dat sluit naadloos aan op de maatschappelijke doelen die FC Utrecht en FysioHolland Medicort nastreven.

“De samenwerking met FysioHolland Medicort verloopt al jaren zeer prettig”, zegt Manager Performance Jeroen Peters van FC Utrecht. “Het is fijn dat we de verdere professionalisering van FC Utrecht en de FC Utrecht Academie middels dit partnership vorm kunnen geven en we gebruik kunnen maken van de kennis en kunde van FysioHolland Medicort binnen de jeugdopleiding van FC Utrecht.”

Algemeen Directeur Thijs van Es van FC Utrecht vult aan: “We zijn er trots op dat we wederom een landelijk opererende organisatie mogen toevoegen aan het indrukwekkende rijtje Partners van de club. Het is ook mooi om te zien dat FysioHolland Medicort samenwerkt met andere clubs die onderdeel uitmaken van Sportcampus Traiectum. We kijken uit naar een prettige en succesvolle samenwerking. Als club blijven we stappen zetten.”

“Wij zijn altijd op zoek naar partnerships die bijdragen aan het in beweging houden van Nederland”, zegt Regiodirecteur Midden Nederland Marjolein Goudman van FysioHolland Medicort. “Wij maken ons vanuit dit perspectief ook hard voor maatschappelijke doeleinden. Een partner die hier naadloos bij aansluit, is FC Utrecht. Wij zijn dan ook erg opgetogen dat de samenwerking wordt gecontinueerd en geïntensiveerd.”