Unaniem akkoord over tijdelijke salarisverlaging

24 mei 2020

Spelers, technische staf en directie akkoord met tijdelijke salarisverlaging

De spelersgroep van FC Utrecht heeft een akkoord bereikt met de club over tijdelijke salariskorting. De technische staf en directie hebben zich solidair getoond en zijn ook akkoord met de tijdelijke verlaging. De basis voor het akkoord is het collectieve advies van de Federatie Betaald Voetbal Organisaties (FBO), de spelersvakbonden VVCS en ProProf en de CBV (Coaches Betaald Voetbal).

“In de gesprekken met de spelersraad was direct duidelijk dat de spelers ook hun steentje bij wilden dragen in deze tijd van inkomstenderving,” aldus Algemeen Directeur Thijs van Es. “Als club zijnde willen we niet bij de pakken neer zitten in deze tijd, maar zoeken we juist naar mogelijkheden hoe we toch door kunnen gaan op de lijn die we te pakken hadden. De spelersgroep staat volledig achter deze plannen, waar we natuurlijk trots op zijn. Vanuit het hart zijn, in navolging van ons als directie, alle spelers en stafleden unaniem akkoord gegaan met de tijdelijke verlaging.”

Aanvoerder Willem Janssen onderstreept de bereidwilligheid van de spelersgroep: “Vanaf minuut 1 was iedereen bereid mee te denken met de club. De directie heeft de spelersraad – die in eerste instantie betrokken was bij de gesprekken omtrent de tijdelijke salarisverlaging - meegenomen in de plannen die er lagen, dat er ondanks de huidige inkomstenderving gekeken wordt naar wat er wél kan en waar de volgende stappen gezet kunnen worden als club zijnde.

Uiteraard zijn wij als spelersgroep ons bewust van de impact die het coronavirus heeft over de hele wereld, dus ook in onze directe omgeving. Onze businessleden en supporters staan wellicht voor lastige financiële keuzes nu, en in de komende periode. We hopen dat we komend seizoen weer de steun kunnen ontvangen die we het afgelopen seizoen ook hebben mogen krijgen, al dan niet op afstand. Ook als blijk van waardering en solidariteit richting deze trouwe supporters en partners hebben wij het voortouw genomen door middel van deze tijdelijke salarisverlaging. Ik ben blij dat we een unaniem akkoord hebben bereikt.”