Workshops voor ouders jeugdspelers drukbezocht

25 januari 2019

'Het leverde praktische inzichten op en ouders kregen adviezen aangereikt.'

Een informatieve avond voor ouders van jeugdspelers van FC Utrecht, waarbij onder meer drie workshops op het programma stonden, was gisteravond (donderdag) in Stadion Galgenwaard drukbezocht. Er waren zo’n 150 ouders/begeleiders van de partij, evenals zo’n 40 stafleden van de jeugdploegen van FC Utrecht. Het was voor het eerst dat FC Utrecht een dergelijke bijeenkomst organiseerde.

“In het leerproces van een jeugdspeler van FC Utrecht spelen een aantal verschillende belangen een rol”, zegt Manager Academie Jelle Goes. “Denk aan prestaties bij voetbal en prestaties op school, voetbal en vrije tijd/vrienden én er zijn vaak bepaalde verwachtingen van buitenaf die invloed op een kind hebben. Wij proberen onze jeugdspelers daarin zo goed als mogelijk te begeleiden, maar uiteindelijk hebben ouders en begeleiders daar óók een belangrijke rol in. Dat uitgangspunt lag ten grondslag aan deze bijeenkomst”, legt Goes uit. “We zorgen samen voor een topsportcultuur en de begeleiding van jeugdspelers. Hoe als ouders om te gaan met de verwachtingen rondom de speler, en dus zoon, dat kwam tijdens deze avond nadrukkelijk naar voren. De vraag: Hoe kan je als ouders je zoon daarin het beste begeleiden, zonder een rol aan te nemen als coach? En: hoe ondersteun je hem in zijn persoonlijke doelen, en hoe ga je hem begeleiden bij teleurstellingen en successen?”
 
Tijdens de bijeenkomst werden ervaringen gedeeld en handvatten gegeven met als doel het bevorderen van de prestaties en het spelplezier van de jeugdspelers van FC Utrecht. Onder leiding van de professionals van de Talentenacademie werden workshops georganiseerd met als thema’s: Rol van ouders op de mentale weerbaarheid van hun kind, de rol van ouders bij zelfregulatie en tot slot: Help, mijn zoon speelt bij FC Utrecht. In die laatste workshop werd de rol van ouders in het ontwikkelproces van hun kinderen belicht. “Iedere ouder pakt dit proces anders aan, bewust of onbewust. Er is geen kant-en-klaar handboek wat je van dag tot dag kunt volgen”, vertelde Goes. “Aan de hand van meerdere vraagstukken, die aan bod kwamen middels digitale stellingen waarop je met je eigen smartphone kon reageren, zijn we met elkaar in gesprek gegaan. Dat leverde praktische inzichten op. Ouders kregen ook adviezen aangereikt.”