Het uit drie leden bestaande bestuur bewaakt de identiteit van de club, zoals de typische kenmerken van het thuisshirt met de diagonaal, de speellocatie en heeft een belangrijke rol bij de eventuele overdracht van aandelen van de club. Daarnaast is het maatschappelijk beleid een essentieel aandachtspunt van de Stichting.
 
Kraan vult de vacature op die was ontstaan door het vertrek van Dr. Steven de Waal. Kraan is partner bij PWC, lid van de Economic Board Utrecht, de Utrecht Development Board en Business Peloton Utrecht. Hij was bij FC Utrecht al betrokken als lid van de Maatschappelijke Advies Raad. Deze functie zal hij, nu hij is toegetreden tot het bestuur van Stichting FC Utrecht Continuïteit, beëindigen.
 
Per 1 januari jongstleden bestaat het bestuur van Stichting FC Utrecht Continuïteit uit Jacques van Ek (voorzitter), Teun den Hartog en Richard Kraan.