KLAIBER | 'Trots om voor deze mooie club te spelen'