De Stichting FC Utrecht Continuïteit beheert het zogenaamde Golden Share van de club (1%), waaraan specifieke bevoegdheden zijn gekoppeld. Het uit drie leden bestaande bestuur bewaakt de identiteit van de club, zoals de typische kenmerken van het thuisshirt met de diagonaal, de speellocatie en heeft een belangrijke rol bij de eventuele overdracht van aandelen van de club.
 
Daarnaast is het maatschappelijk beleid een essentieel aandachtspunt van de Stichting.
Steven de Waal: “Het maatschappelijk beleid van de club is de laatste jaren echt verankerd binnen de club. Bij elke thuiswedstrijd staat de charity box open voor terminale patiënten of gehandicapten en hun begeleiders voor een enerverend bezoek. Ook heeft de club een blindentribune en een speciale ouderentribune. Spelers en staf bezoeken periodiek de ernstig zieke kinderen van het Wilhelmina Kinderziekenhuis en gaan regelmatig de provincie en stad in voor het bezoeken van verzorgingstehuizen, scholen en wijken. Sponsoren, maar ook supporters, zien steeds meer het belang in van de maatschappelijke activiteiten van de club. Dit is echt FC Utrecht, vanuit het hart.“
 
Toen er zich in 2007 bestuurlijke problemen voordeden bij de club, werd Steven de Waal, tezamen met oud-Commissaris van de Koning(in) Boele Staal en ondernemer Frans Snijders gevraagd om orde op zaken te stellen. Via deze laatste kwam men al snel terecht bij Frans van Seumeren, die kort daarvoor zijn bedrijf Mammoet had verkocht. Deze Utrechtse ondernemer en voetballiefhebber bleek geïnteresseerd om een groot belang in FC Utrecht te nemen.
Na uitgebreide onderhandelingen, vanuit de club had Steven de Waal het voortouw, kwam in juni 2008 63% van de aandelen in handen van Frans van Seumeren Holding. Later werd dit belang nog vergroot, waarbij de Stichting FC Utrecht werd omgevormd tot de Stichting FC Utrecht Continuïteit, met een 1% belang en reeds genoemde specifieke bevoegdheden.
 
De Waal: “Nu het maatschappelijke beleid goed vorm is gegeven en het met de club goed gaat, acht ik de tijd gekomen om het stokje over te dragen.“
 
Jacques van Ek, opvolger van De Waal, was van 2008 tot 2017 voorzitter van de Raad van Commissarissen van FC Utrecht. De Waal en hij waren, tezamen met enkele anderen, waaronder grootaandeelhouder Frans van Seumeren ambassadeurs van het verder professionaliseren van de maatschappelijke activiteiten van de club. Enkele jaren geleden is de Stichting FC4YOU, die naast de club opereerde, omgezet naar de Stichting FC Utrecht Maatschappelijk en is er een Maatschappelijke Advies Raad ingesteld. Daar worden de diverse maatschappelijke activiteiten van de club besproken en nieuwe initiatieven ontwikkeld. Hiervoor is onlangs ook de ’Provincie Lounge’ ingericht, waar bestuurders van de samenwerkende gemeenten en de club bij thuiswedstrijden samenkomen. De club wil hiermee benadrukken dat haar maatschappelijk profiel van essentieel belang is.