FC Utrecht-spelers trainen stressvaardigheid via virtual reality game stressjam

27 november 2018

"Voetballers die hun stress goed kunnen managen en daardoor juist gebruiken, presteren beter."

Vier spelers van FC Utrecht, waaronder captain Willem Janssen en clubicoon Mark van der Maarel ondergingen vanmiddag een training aan de hand van de Virtual Reality-game Stressjam. Ze werden in een VR-omgeving getraind om hun persoonlijke stresssysteem te ontdekken, beheersen en benutten en daarmee prestaties verder te verbeteren. Stressjam wordt bovendien door bedrijfszorgorganisatie Zorg van de Zaak ingezet voor de landelijke campagne ‘Breinvriendelijk werken’ dat als doel heeft meer aandacht te vragen voor het brein en kennis over te dragen om zo bewustwording te creëren over hoe wij mentaal fit kunnen blijven.

Stressjam leert de voetballers aan de thermostaat van het biologische stresssysteem te draaien. In de virtual realityomgeving sturen zij bewust de eigen stressniveaus. Het spel geeft de FC Utrecht-spelers real-time feedback door middel van een biosensor. Zo kunnen zij bijvoorbeeld bepaalde opdrachten alleen uitvoeren als zij de eigen stresswaarden weten te verlagen of te verhogen.

Training FC Utrecht-spelers
Bernard Maarsingh, CEO/scientist bij Jamzone, geestelijk vader van Stressjam en tevens klinisch psycholoog, psychotherapeut, trainer en hoofd managementopleiding bij PPO/Universiteit Groningen: “Iedereen wil graag een goede prestatie leveren, of dat nu op het voetbalveld is of in de operatiekamer. Wil je echt goed presteren dan moet je handiger worden met stress, want stress zorgt ervoor dat je op de top van je kunnen presteert. Bij voetballers is dat aan de orde van de dag: voetballers worden blootgesteld aan duizenden fanatieke en schreeuwende fans. Onderzoek wijst uit dat een virtual reality-spelomgeving zoals Stressjam gebruikers beter laat presteren op moeilijke momenten: cognitief, emotioneel en fysiek.”

Bram Meurs, vanuit Talentenacademie als psycholoog betrokken bij FC Utrecht: “Voetballers die hun stress goed kunnen managen en daardoor juist gebruiken, presteren beter. Ze weten wat ze moeten doen om overzicht te houden op bepaalde momenten en ook wat ze moeten doen om de goede focus vast te houden.” De VR-ervaring traint de voetballers hierin. Bovendien leren ze wat ze moeten doen om beter te herstellen.

Stress als deugd
Laat stress voor je werken, is de boodschap. Door digitalisering, het voortdurend verleggen van de aandacht van de ene opdracht naar de andere en continue afleiding staat het brein altijd ‘aan’. Jasper Touwen, directielid van Zorg van de Zaak: “Stress wordt vaak in relatie gebracht met ellende en zorg, maar wij laten zien dat je van stress ook een deugd kunt maken om beter te presteren. Stress kan voor je werken, als je het weet te reguleren. Binnen de gezonde bandbreedte maakt stress je scherper en verbetert je prestaties. Maar als wij altijd maar ‘aan’ staan, ontregelen wij de werking van stress en werkt het tegen ons. Dat is een belangrijke boodschap die wij de voetballers van FC Utrecht willen meegeven.”