De data van de zomerstop van de teams van de FC Utrecht Academie zijn bekend. In het geval het op jou betrekking heeft: noteer de data alvast in je agenda!