'Waardenvolle' club nieuwe visie op maatschappelijk denken

16 december 2016
"Natuurlijk evenwicht tussen jezelf zijn, geld verdienen en maatschappelijk relevant zijn"
Vandaag hield wetenschapper Frank van Eekeren aan de Universiteit Utrecht een pleidooi voor het nieuwe denken in de voetbalwereld. Met het proefschrift ‘De waardenvolle club: het besturen en managen van publieke waardencreatie in voetbalorganisaties’ pleitte de wetenschapper voor een voetbalclub met een natuurlijk evenwicht tussen sportieve, culturele, zakelijke en publieke waarden. Hij promoveerde op het onderwerp.
 
Van Eekeren is als senior adviseur en wetenschapper verbonden aan het departement Bestuurs- en Organisatiewetenschap (USBO) van de Universiteit Utrecht. Hij sprak met 600 personen in amateur- en profvoetbal. Zijn proefschrift is in de basis een persoonlijk verhaal. Een groot deel van zijn thesis putte hij ook uit belangrijke ervaringen die hij opdeed bij FC Utrecht. Als lid van de Maatschappelijke Adviesraad van de club draagt hij bij aan het waarde(n)voller maken van de FC. “Ik pleit voor een club met een natuurlijk evenwicht tussen presteren op het veld, jezelf zijn, geld verdienen en maatschappelijk relevant zijn,” aldus Van Eekeren.
   
Hij vervolgt: “Wat ik mooi vind aan FC Utrecht is de verbinding tussen het maatschappelijke programma, de belangen van de sponsor én de ontwikkeling van spelers. Zoals de rol die Willem Janssen en Yassin Ayoub spelen in de huidige Sterk op het Werk campagne: zij brengen een belangrijk maatschappelijk onderwerp onder de aandacht, dragen bij aan de belangen van Zorg van de Zaak én moeten zo zelf nadenken over wie zij zijn en wat ze doen.”
   
Natuurlijk heeft FC Utrecht in de ogen van de wetenschapper nog genoeg uitdagingen: “Zoals het zoeken naar maatschappelijke inzet die past bij de identiteit van de club met een duidelijke relatie met het voetbal en het nog nadrukkelijker betrekken van supporters en eigen medewerkers bij FC Utrecht Maatschappelijk. Mijn boodschap is: zet stappen die passen bij een club. Leg niet te veel druk op clubs en denk aan de diversiteit.”
 
Algemeen directeur Wilco van Schaik deelt zijn trots: “Frank heeft een prachtige visie ontwikkeld, die baanbrekend is in Nederland. Hij is hiermee voor mij een visionair op het gebied van maatschappelijk denken in relatie tot sport. Wij zijn ontzettend blij hem in onze maatschappelijke adviesraad te hebben, daarmee is een enorme toegevoegde waarde voor onze club. De ideeën en denkbeelden van Frank worden nog meer geïntegreerd in ons beleid, want het is een enorme waarde voor onze club in de toekomst."