Afsluitingsavond FC Utrecht Academie 21 mei 2016

23 mei 2016
Op zaterdagavond 21 mei werd, traditiegetrouw, in het partycentrum Dito het seizoen 2015–2016 van de FC Utrecht Academie afgesloten.
Alle medewerkers van de jeugdopleiding ontvingen daarvoor een uitnodiging en velen gaven daaraan gehoor. Het Hoofd Opleidingen, Henny Lee, gaf een overzicht over het afgelopen seizoen, waarin hij de succesvolle ontwikkeling van de Academie benadrukte. Met name het feit dat alle jeugdteams op het hoogste niveau van het afgelopen seizoen hebben gespeeld. Het streven is om het volgende seizoen dit weer te bereiken. Verder nog wordt getracht de doorstroming van talenten naar de 1eselectie teams steeds meer vorm te gaan geven. Spelers zoals Klaiber, Ayoub, Ramselaar, Amarabat en Troupée zijn daar voorbeelden van.

Ook werd aandacht besteed aan het kampioenschap van Jong FC Utrecht en werden coach Robin Pronk en zijn staf daarvoor gehuldigd. Op deze bijeenkomst werd ook afscheid genomen van een aantal medewerkers en vrijwilligers die de opleiding verlaten of in een andere functie hun inzet gaan vervolgen. Dit onder dankzegging en met toevoeging van een attentie. Waardering werd ook uitdrukkelijk uitgesproken aan iedereen die in het afgelopen seizoen zich heeft ingezet voor de Academie. Hierbij werd benadrukt dat de vele vrijwilligers een belangrijke bijdrage leveren aan de jeugdopleiding.

Niet alleen door de directie en het management van onze FC, maar ook instanties en bedrijven die jaarlijks financieel of anderszins hun bijdrage leveren werden onder luid applaus bedankt. Zoals  ‘de Vrienden van FC Utrecht’, de Stichting Voetbalschool, de Supportersclub en diverse Sponsoren.

De avond werd afgesloten met de hoopvolle wens om van het seizoen 2016–2017 wederom een groot succes te maken en verder te blijven werken aan de doorstroom van onze jeugdspelers naar het 1eelftal.