Faillissement SVVU onherroepelijk

31 januari 2014
Het faillissement van SVVU is onherroepelijk verklaard, de FC Utrecht Vrouwen maken geen deel meer uit van de BeNe League competitie.

Faillissement FC Utrecht Vrouwen onherroepelijk
Op 21 januari jongstleden nam de KNVB kennis van het besluit van de rechter om het faillissement van de Stichting Vrouwenvoetbal Utrecht (SVVU) uit te spreken. De officiële beroepstermijn liep tot 29 januari 23:59 uur en is inmiddels verstreken. Hiermee is het faillissement onherroepelijk geworden. Het faillissement heeft tot gevolg dat SVVU niet langer deel uitmaakt van de Women’s BeNe League.

Gevolgen faillissement
De door SVVU gespeelde wedstrijden in de Women’s BeNe League worden als niet gespeeld beschouwd. Speelsters van SVVU zijn op grond van de reglementen en bestuursbesluiten van de KNVB dit seizoen speelgerechtigd voor satellietvereniging SV Saestum, dat uitkomt in de Topklasse. Ook bestaat er voor de speelsters van SVVU de mogelijkheid om het nog lopende seizoen te worden overgeschreven naar een andere Nederlandse betaaldvoetbalorganisatie of amateurvereniging.


Reactie KNVB
Manager vrouwenvoetbal Clémence Ross: “Het is bijzonder teleurstellend dat SVVU geen deel meer uitmaakt van de Women’s BeNe League. We leven mee met alle betrokkenen die de afgelopen periode hard gewerkt hebben om het faillissement af te wenden. Doordat SVVU niet langer deel van de competitie uitmaakt, moet de stand in de Women’s BeNe League worden aangepast. Een absoluut onwenselijke, maar helaas onoverkomelijke situatie. De komende periode gaan we samen met de Stichting Women’s BeNe League en diverse clubs analyseren hoe in de toekomst verder invulling aan de competitie kan worden gegeven.”