Rabobank steunt Playing for Success

23 januari 2013
De Rabobank verbindt zich voor twee jaar aan het FC4YOU-project Playing for Success. Het contract werd dinsdag ondertekend.

De Rabobank heeft zich voor twee jaar verbonden aan het FC4YOU-project Playing for Success. Het contract werd op dinsdag 22 januari ondertekend door Pieter Leyssius, directeur Bedrijven van de Rabobank Utrecht en omstreken, en Frans van Seumeren, voorzitter van FC4YOU.

Playing for Success is een initiatief dat leerlingen met een leerachterstand van een jaar helpt om deze achterstand in drie maanden in te halen. En met succes, zo is gebleken voor kinderen van diverse scholen uit de stad Utrecht en Houten. FC Utrecht en zijn ambiance geeft de kinderen een omgeving die hen uitdaagt, stimuleert en prikkelt tot betere prestaties. Playing for Success is één van de projecten waar FC4YOU zich aan verbindt en heeft al grote successen geboekt. FC4YOU is de stichting waaronder FC Utrecht haar maatschappelijke activiteiten in heeft ondergebracht. FC4YOU zet zich in voor jongeren in de provincie Utrecht die het maatschappelijk minder getroffen hebben of een extra stimulans nodig hebben.

Impuls
Na een pilot van drie jaar geeft de Rabobank het project nu een mooie impuls, zodat het goede en succesvolle werk kan worden voortgezet. Gedurende de pilot kregen de leerlingen les in een skybox, ontmoetten zij spelers en bezochten zij wedstrijden. Dit alles leidde tot het inlopen van hun taal- en rekenachterstand, betere prestaties op school en een 'boost' voor hun zelfvertrouwen. Het project draait nu twee dagen per week. Het is voor meer schoolbesturen mogelijk om zich hierbij aan te sluiten, zodat nog meer kinderen geholpen kunnen worden in het beter presteren op school.