Bijzondere verzoeken

FC Utrecht krijgt regelmatig verzoeken voor wensen, activiteiten en evenementen, maar kan niet elk verzoek honoreren. FC Utrecht zet zich in voor gezondheid onder jeugd (4-12 jaar) en eenzaamheidsbestrijding onder ouderen, waarbij we een inclusieve samenleving toejuichen.

FC Utrecht verleent graag zijn medewerking als aan de volgende voorwaarden voldaan wordt:

  • Het verzoek komt vanuit en/of is voor de provincie Utrecht;
  • Het verzoek richt zich op stimulering van gezondheid onder jeugd óf het bestrijden van eenzaamheid onder ouderen, waarbij een inclusieve samenleving wordt toegejuicht;
  • Verzoeken worden onderbouwd en via onderstaand contactformulier ingediend;
  • Verzoeken binnen een haalbaar tijdstermijn gerealiseerd kan worden.

Verzoeken voor sponsoring van een goed doel of kleding hanteren wij de volgende voorwaarden:

  • Door FC Utrecht wordt er uitsluitend samengewerkt met de volgende goede doelen:
    • Het Nationaal Ouderenfonds;
    • Wilhelmina Kinderziekenhuis.

Dien hier je bijzondere verzoek in